Nákupný košík je prázdny.

0 položiek
Spolu:
0,00 €
Vstúpiť
0 položiek (0,00 €)
 
 
0,00 € (0 položiek) vstúpiť do košíka

Formulár

Úvod Dodanie tovaru Formulár

Odstúpenie od zmluvy

v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Meno, priezvisko, titul:  ..............................................................................................

 

 

Adresa:                         ..............................................................................................

 

 

Telefónne číslo:            ...............................................................................................

 

 

Mail:                              ...............................................................................................

(ďalej len „spotrebiteľ“)

 

Týmto odstupujem v súlade s § 8 a nasl. zákona č. 102/2014 Z .z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov od kúpnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou

Obchodné meno:         B-shop, s.r.o.

Spoločnosť je zapísaná v OR Nitra , Vložka č. : 31584/N

Sídlo:         Radnótiho 2823/25, Kolárovo 946 03

IČO:           46 627 570

email:          info@babywear.sk.sk

 (ďalej len „predávajúci“)

 

ktorá vznikla na základe mojej objednávky zo dňa .........................................

 

Týmto vraciam tovar (presný názov a kód tovaru):

 

...................................................................................................................................................,

 

ktorý mi bol dodaný dňa .......................................

 

 

 

Tovar som vrátil osobne/doručením prevádzkovateľovi. (nehodiace sa preškrtnite)

 

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Predávajúci je podľa § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľovi pri svojej platbe.

 

Spotrebiteľ svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov.

 

 

V ........................................, dňa ....................................

 

 

 

............................................

        podpis spotrebiteľa

 

 

Stiahnuť tlačivo : Odstúpenie od kúpnej zmluvy

https://docs.google.com/file/d/0B2nvBRwrguk4ck1lMkptWWJpU2c/edit
https://docs.google.com/file/d/0B2nvBRwrguk4MEVkeC1qQjI2dDA/edit

Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?

Kojenecké oblečenie

detské oblečenie

oblečenie online

Copyright 2011 - 2019 © babywear